•  

Komunikacja On-Line - Jak zaangażować całą organizację do poprawy komunikacji speakers

This person is speaking at this event.
Tomasz Mnich

I help engage the whole organization into your vision.