•  

Temporálne databázy

A session at Rubyslava / PyVo #20

  • Miroslav Šimulčík

Temporálne databázy umožňujú zachytávať históriu biznisových a systémových zmien dát a poskytujú prostriedky na pohodlnú prácu s historickými dátami. Majú široké uplatnenie v rôznych sektoroch ako napríklad poisťovníctvo, bankovníctvo či rezervačné systémy. Umožňujú jednoduché kontrolovanie vykonaných zmien, návrat k predchádzajúcim stavom dát a rôzne analytické dotazy nad históriou. V rámci prezentácie sa budem venovať všeobecnému prehľadu oblasti, existujúcim štandardom (napr. SQL:2011) a riešeniam a na jednoduchých príkladoch predvediem hlavnú funkcionalitu temporálnych databáz. Nakoniec ešte načrtnem možnosti pridania temporálnej podpory do Postgresql a porozprávam aj o tom, ako sa snažím temporálnu podporu dostať do oficiálneho release a čo všetko také niečo obnáša.

About the speaker

This person is speaking at this event.
Miroslav Šimulčík

Coverage of this session

Sign in to add slides, notes or videos to this session

Tell your friends!

When

Date Wed 26th September 2012

Short URL

lanyrd.com/syzkf

Official event site

www.facebook.com/…86465/

View the schedule

Share

Topics

See something wrong?

Report an issue with this session