•  

Sessions at Valtech Tech Day about Agile in Loungen, Valtech

Your current filters are…

Clear

Wednesday 30th May 2012

 • Agil Arkitektur - designa för utbytbarhet

  by Marcus Ahnve

  "Hur skall vi ersätta det" är frågan som alltför sällan ställs vid utveckling av system. Istället fokuserar organisationer på återanvändning vilket snarare driver rigida och inflexibla arkitekturer.

  Presentationen visar hur man kan konstruera system från små beståndsdelar, varför man bör standardisera på protokoll och inte platform för att nå en systemstruktur som är enklare att skala och underhålla

  At 1:00pm to 1:30pm, Wednesday 30th May

  In Loungen, Valtech

Schedule incomplete?

Add a new session

Filter by Day

Filter by Topic

Filter by Venue