•  

Digital vs. analog

A session at Webdagene

Thursday 27th September, 2012

9:15am to 10:00am (CET)

Hammeren er en forlengelse av neven. Briller er en forlengelse av øyet og radioen av ørene. Det er enkelt å forstå hva et verktøy gjør, så lenge vi gjenkjenner det som en analogi av kroppen vår.

Men i den digitale verden blir analogien brutt. Hvis vi skal tolke Steve Jobs’ påstand om at datamaskinen er «en sykkel for hjernen vår» på samme måte, ser vi fort for oss figurer som Spider Baby i Toy Story – et hode med mekaniske edderkoppbein. Men det Jobs mente var langt mindre creepy. Akkurat som sykkelen er en forlengelse av beina, må datamaskinen være en forlengelse av hjernen.

Men er den det? Hvilken forlengelse av hvilken del av hjernen vår er Twitter? Hva er analogien for et Google-søk? Hvorfor er det nesten ingen gamle klassekamerater på Facebook-kontoen min?

The hammer is an extension of his hand. Glasses are an extension of the eye and ear of the radio. It is easy to understand what a tool does, so long as we recognize it as an analogy of our bodies.

But in the digital world is broken analogy. If we interpret Steve Jobs' assertion that the computer is "a bicycle for our brains" in the same way, we fast for us characters like Spider Baby in Toy Story - a head with mechanical spider legs. But Jobs said was far less creepy. Just like the bike is an extension of your legs, your computer must be an extension of the brain.

But is it? Which extension of what part of the brain is Twitter? What is the analogy of a Google search? Why is there almost no old classmates in Facebook account?

About the speaker

This person is speaking at this event.
Oliver Reichenstein

Designer. Founder of iA Inc.

Sign in to add slides, notes or videos to this session

Webdagene

Norway Norway, Oslo

26th28th September 2012

Tell your friends!

When

Time 9:15am10:00am CET

Date Thu 27th September 2012

Short URL

lanyrd.com/symfh

Official event site

www.webdagene.no

View the schedule

Share

See something wrong?

Report an issue with this session