•  

Forbedringer gjennom responsiv design

A session at Webdagene

Thursday 27th September, 2012

11:15am to 12:00pm (CET)

Responsiv design, eller tilpasset layout, er en spennende trend innen utvikling av nettsider for tiden. Men det er en vanlig misforståelse at man bare slenger inn noen media queries på det vanlige nettstedet, og så er nettstedet plutselig “mobil-tilpasset”. Ingenting er lenger unna sannheten.

Effektiv responsiv design må begynne med innholdet først. Og så kan man gradvis tilpasse innholdet til et mangfold av skjermstørrelser og plattformer.

Responsive design, or custom layout, is an exciting trend in the development of websites currently. But there is a common misconception that you just throw into any media queries on the regular website, and then suddenly the site "mobile-enabled". Nothing is further from the truth.

Effective responsive design must begin with the content first. And then you can gradually adapt content to a variety of screen sizes and platforms.

About the speaker

This person is speaking at this event.
Jeremy Keith

An Irish web developer living and working in Brighton, England.

Sign in to add slides, notes or videos to this session

Webdagene

Norway Norway, Oslo

26th28th September 2012

Tell your friends!

When

Time 11:15am12:00pm CET

Date Thu 27th September 2012

Short URL

lanyrd.com/symfp

Official event site

www.webdagene.no

View the schedule

Share

Books by speaker

  • HTML5 for Web Designers
  • Bulletproof Ajax
  • DOM Scripting

See something wrong?

Report an issue with this session