•  

Er tankelesning framtiden i brukertesting?

A session at Webdagene

Thursday 27th September, 2012

2:00pm to 2:45pm (CET)

Det holder ikke lenger at brukerne kan fullføre oppgaver og fortelle oss at noe ser bra ut. Nå er vi interessert i hva brukerne faktisk tenker og hva de føler. Vi er over på brukertesting 2.0.

Eyetracking har gitt oss ærlige svar på hva som fungerer på en nettside. Men menneskekroppen kan gi oss flere svar; vi kan måle hjernens aktivitet og tolke ansiktsuttrykk. Da vil brukertesten bli enda ærligere. Men er det nødvendig å måle hjerneaktiviteten til testpersonene for å få et godt resultat?

Aga presenterer potensialet i ulike typer fysisk testing, og hva det kan gi oss av nyttig innsikt når design- og forretningsavgjørelser skal tas. Hun vil også prate om fordeler og ulemper ved fysisk testing i brukertester.

It's no longer allow users to complete tasks and tell us that something looks good. Now we are interested in what users actually think and how they feel. We are testing the use 2.0.

Eyetracking has given us honest answers on what works on a website. But the human body can give us more answers, we can measure brain activity and interpret facial expressions. Then use the test to be even more honest. But it is necessary to measure the brain activity of test subjects to get a good result?

Aga presents the potential of different types of physical testing, and what it can provide us with useful insight into the design and business decisions to be taken. She will also talk about the advantages and disadvantages of physical testing in user tests.

About the speaker

This person is speaking at this event.
Aga Bojko

UX researcher & author of Eye Tracking the User Experience: http://bit.ly/UX-ET bio from Twitter

Sign in to add slides, notes or videos to this session

Webdagene

Norway Norway, Oslo

26th28th September 2012

Tell your friends!

When

Time 2:00pm2:45pm CET

Date Thu 27th September 2012

Short URL

lanyrd.com/symfr

Official event site

www.webdagene.no

View the schedule

Share

See something wrong?

Report an issue with this session