•  

Det siste klikket vs. det store bildet

A session at Webdagene

  • Magnus Strømnes Bøe

Thursday 27th September, 2012

2:00pm to 2:45pm (CET)

Gjør du som de aller fleste markedsførere og begrenser analysen av online aktiviteter til det siste klikket? Magnus inviterer deg over i klubben som ser helheten og optimaliserer for aktivitet på tvers av kanaler.

Hvordan kan du se på ulike segmenter innen samme kanal for å finne samspillet mellom ulike søkeord og sosiale plattformer? Og hvordan leder dette frem til ønsket handling?

Du får eksempler fra både kommersiell og offentlig sektor, og vil sitte igjen med praktiske verktøy for å kunne forbedre dine resultater.

Do you like most marketers, limiting the analysis of online activities to the last click? Magnus invites you into the club that sees the whole picture and optimizes for activity across channels.

How can you look at the different segments within the same channel to find the interplay between various keywords and social platforms? And how this leads to the desired action?

You get examples from both commercial and public sectors, and will be left with practical tools to improve your results

About the speaker

This person is speaking at this event.
Magnus Strømnes Bøe

Sign in to add slides, notes or videos to this session

Webdagene

Norway Norway, Oslo

26th28th September 2012

Tell your friends!

When

Time 2:00pm2:45pm CET

Date Thu 27th September 2012

Short URL

lanyrd.com/symft

Official event site

www.webdagene.no

View the schedule

Share

See something wrong?

Report an issue with this session