•  

Hvordan bli "retvitret" IRL (In Real Life)?

A session at Webdagene

Thursday 27th September, 2012

3:00pm to 3:45pm (CET)

Dette foredraget handler om menneskene bak skjermene. Hvordan når vi frem med analog kommunikasjon, både IRL og digitalt?

Cecilie utfordrer ekspertrådene: Vi lar oss fascinere og sjarmere av stadig nye digitale kommunikasjonsteorier, og vingler forvirret i budskapet vårt. På tide å gå back to basic: Kommunikasjon handler fortsatt om mennesker. De analoge mekanismene gjelder i stor grad også digitalt, og er direkte overførbare til digital kommunikasjon. Vi ønsker å bli sett, hørt og gjengitt. Vi ønsker å få gjennomslag hos viktige beslutningstagere.

Det oppnår vi lettest ved å forenkle og avmystifisere digital kommunikasjon. Cecilie viser hvordan, gjennom enkle teknikker og nyttige verktøy i all type dialog: Analogt som digitalt.

This lecture is about the people behind the screens. How are we reaching with analog communication, both IRL and digital?

Cecilie challenge expert advice: We let ourselves be fascinated and charmed by new digital communication theories and wobbling confused in our message. Time to go back to basics: Communication is still about people. The analogous mechanism applies to a large extent, digital, and are directly transferable to digital communications. We want to be seen, heard and reproduced. We want to gain support among key decision makers.

We achieve easiest way to simplify and demystify digital communications. Cecilie shows how, through simple techniques and useful tools in any kind of dialogue: Analog to digital.

About the speaker

This person is speaking at this event.
C. Thunem-Saanum

#Kommunikasjon. #Tidsbruk. #SoMe. Trening, kurs, foredrag, blogg. Kontornomaden. Jungelord: Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. bio from Twitter

Sign in to add slides, notes or videos to this session

Webdagene

Norway Norway, Oslo

26th28th September 2012

Tell your friends!

When

Time 3:00pm3:45pm CET

Date Thu 27th September 2012

Short URL

lanyrd.com/symfy

Official event site

www.webdagene.no

View the schedule

Share

See something wrong?

Report an issue with this session