•  

Informatica Forum om nästa generations dataintegration

Förvandla datakaos till banbrytande resultat

23 May 2013 from 8am to 12pm

Currently in read only mode, sorry about that, please try again in a few hours.

Under det här forumet går vi igenom de IT- och affärsrelaterade kraven som gör ”nästa generations dataintegration” till en strategisk nödvändighet.

Vi går igenom:

• Varför dramatiska förändringar av datavolym, variation och hastighet gör den traditionella synen på dataintegration otillräcklig.

• Hur dataintegration förvandlas från ett projekt till en strategisk affärsprocess.

• Den mätbara effekten på affärsresultaten med ”nästa generations integration.”

• Automatiseringens betydelse för att förbättra effektiviteten i utvecklingscykeln, och vikten av ett metadatalager.

10 sessions

1 known attendee

  • Informatica Useful Resources Group

Tell your friends!

Share this event with your friends on Twitter

Topics

Share

Claimed event

This event has been claimed

Guides

Coverage

See all coverage

1 item in total

Related books

  • Big Data: Does Size Matter?
  • Data Science at the Command Line
  • Bootstrapping Machine Learning
  • Big Data: Understanding How Data Powers Big Business
  • The Big Data Revolution
  • Spring Data

See something wrong?

Report an issue with this event