Past conferences in Berlin

Page 11 of 47

Germany > Berlin > Stadtkreis Berlin > Berlin

August 2014

July 2014

 1. 31

  [CANCELLED] a

  Germany Germany, Berlin

  31st July 2014

 2. 31

  Euruject

  Germany Germany, Berlin

  31st July 2014

 3. 30

  4th Berlin Video Meetup

  Germany Germany, Berlin

  30th July 2014

 4. 26

  Make Things in Berlin

  Germany Germany, Berlin

  26th July 2014

 5. 22

  EuViz 2014

  Germany Germany, Berlin

  22nd25th July 2014

 6. 21

  EuroPython 2014

  Germany Germany, Berlin

  21st27th July 2014

 7. 21

  3rd Summer Party // Webmontag Berlin

  Germany Germany, Berlin

  21st22nd July 2014

 8. 19

  Write The Docs EU: BERLIN Unconference 2014

  Germany Germany, Berlin

  19th20th July 2014

 9. 18

  Open Development OKFestival Fringe Event

  Germany Germany, Berlin

  18th July 2014

 10. 16

  Open Knowledge Nordics meetup 2014

  Germany Germany, Berlin

  16th July 2014

 11. 15

  CSV, Conf

  Germany Germany, Berlin

  15th July 2014, 9am

 12. 15

  OKFestival 2014

  Germany Germany, Berlin

  15th18th July 2014

 13. 5

  Node.js Applications that Won't Fall Over

  Germany Germany, Berlin

  5th July 2014, 10am

 14. 3

  AWERT - Architekturbewertung - Softwarearchitekturen reflektieren

  Germany Germany, Berlin

  3rd4th July 2014

 15. 1

  ADOK - Architekturdokumentation - Softwarearchitekturen festhalten und kommunizieren

  Germany Germany, Berlin

  1st2nd July 2014

In Berlin

See also Europe