•  

Akos OLAH

President at Simonyi Károly Szakkollégium (Simonyi Károly College for Advanced Studies)

Akos OLAH recently attended

  1. XI. Simonyi Konferencia

    Hungary Hungary, Budapest

    15th April 2014

    Akos OLAH was involved

Elsewhere on the web