•  

Aleksandra Zygarska

Aleksandra Zygarska recently attended

 1. Scrum Days Poland 2015

  Poland Poland, Warsaw

  28th29th May 2015

  Aleksandra Zygarska was involved

 2. Certified Scrum Product Owner (CSPO) Weekend, Edison NJ April 25-26

  United States United States, Edison

  25th26th April 2015

  Aleksandra Zygarska attended