•  

Eva Asensio C.

Comunicació digital, periodisme, xarxes socials són alguns dels meus interessos. Treballo i estudio el Grau Multimèdia. Aquí expresso les meves pròpies opinions