•  

Ilya Klyuchnikov

Spoken at 1 event in 1 country

Ilya Klyuchnikov has not yet claimed their profile. Are you Ilya Klyuchnikov? Sign in with Twitter to claim your profile and make changes.

Ilya Klyuchnikov recently attended

  1. kiev::fprog

    Ukraine Ukraine, Kiev

    3rd August 2013

    Ilya Klyuchnikov spoke