•  

Vitaliy Zasadnyy

Software engineer. Public speaker. Community manager.

Vitaliy Zasadnyy recently attended

 1. GDG DevFest Ukraine 2017

  Ukraine Ukraine, Lviv Oblast

  13th14th October 2017

  Vitaliy Zasadnyy was involved

 2. DevFest Ukraine

  Ukraine Ukraine, Lviv Oblast

  9th10th September 2016

  Vitaliy Zasadnyy attended

 3. GDG DevFest Ukraine 2015

  Ukraine Ukraine

  23rd24th October 2015

  Vitaliy Zasadnyy was involved Content Manager

Elsewhere on the web