•  

Nhà hát tuồng Trung ương

An event venue in Hanoi

  • 51, Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • lanyrd.com/vdhzx (short URL)

We don't know of any upcoming events at Nhà hát tuồng Trung ương. You can add events here.